sunnuntai 23. joulukuuta 2007

Erävoitto kuluttajille: ei (vielä) hyvitysmaksua kännykkään

Opetusministeriö päätti 21.12.2007, ettei hyvitysmaksua ainakaan vielä ensi vuonna laajenneta matkapuhelimiin eikä tietokoneiden ulkoisiin kiintolevyihin. Tekijänoikeusjärjestöt ovat joka vuosi ajaneet maksupohjan laajentamista; tänä vuonna edunvalvonta oli tavallistakin pontevampaa.

Päätös on kuluttajien kannalta helpotus, sillä matkapuhelimiin tai tietokoneisiin ulottuva hyvitysmaksu olisi epäoikeudenmukainen ja perusteeton.

Ministeriön tiedote alkaa sanoilla "Opetusministeriö on päättänyt..." Niinpä niin - tämän veroluonteisen, lähes jokaista kansalaista koskevan maksun suuruudesta opetusministeriö voi tosiaankin päättää täysin itsenäisesti, eikä sen tarvitse edes perustella päätöksiä tai esittää laskelmia niiden tueksi.

Tietokone-lehden verkkouutinen sanoo päätöksestä näin: "Hallitusneuvos Jorma Waldén opetusministeriöstä ei osaa sanoa yksiselitteistä syytä sille, ettei maksua laajennettu". Lainaus on hyvin linjassa edellisen kappaleen kanssa. Koska maksu on täysin kuvitteellinen ja mielivaltainen, sen suuruudesta voidaan tosiaankin päättää fiilispohjalta.

Mikä on mahtanut vaikuttaa ministeriön tuntemuksiin asian tiimoilta? Itse uskon, että vielä viisi vuotta sitten tekijänoikeusjärjestöt olisivat helposti saaneet läpi tahtonsa ja maksupohjaa olisi (taas kerran) laajennettu. Tekijänoikeuslain uudistuksen yhteydessä syksyllä 2005 käyty julkinen keskustelu on kuitenkin koitunut kuluttajien eduksi. Vaikka kuluttajilla ei edelleenkään ole virallista edustajaa eikä edes lausunnon antajaa ministeriöön päin, tekijänoikeusasioista ei enää voida päättää kaikessa hiljaisuudessa ja suljetuissa huoneissa. Epäilemättä myös joulukuun alussa virinneellä nettikeskustelulla on ollut vaikutusta asiaan.

Vaikka hyvitysmaksu nouseekin (mikä jo sinällään on perusteetonta), vuoden 2008 maksupäätöksiä voidaan pitää kuluttajien kannalta erävoittona. Uusi koitos on edessä jälleen vuoden päästä!

Ei kommentteja: